Barekat
Barekat Pharmaceutical Industrial City
Located In Karaj Alborz Iran
  شهرک صنعتی دارویی برکت  
 بركات المدينة للصناعات الدوائية 
شرکت شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز
وابسته به ستاد اجرایی فرمان
 امام خمینی رضوان اله تعالی علیه
ارائه خدمات زیرساختی در زمان ساخت و بهره برداری کارخانجات تولیدی
ارائه خدمات پشتیبانی در زمان ساخت و بهره برداری کارخانجات تولیدی
استان البرز - کرج - کردان

شرکت شهرک صنعتی سلامت تدبیر البرز

جهت مطالعه، بررسی، مشاوره و برنامه‌ریزی همه‌جانبه جهت ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز شهرک دارویی برکت به منظور استقرار واحدهای تولیدی، تحقیقاتی و خدمات حوزه دارو و سلامت ایجاد گردید.
در افق چشم انداز این شرکت، سرآمدی در ایجاد شهرک‌های صنعتی دارویی در کشور با استفاده از برترین فناوری‌های روز دنیا ترسیم شده است. به منظور دستیابی به این افق، ماموریت‌های کسب و کار شرکت به صورت زیر ترسیم شده است
Barekat Pharmaceutical Industrial City
Copyright © 2012. All rights reserved.
.استفاده نمائید Mozila برای نمایش بهتر از مرورگر